Pozri sa mu do očí

6. marca 2019, nautilus, Ľudský faktor

 

Hovorí sa, že oko je do duše okno. Matka príroda obdarila svoje deti skvelými zmyslami, ktoré sa stáročiami zdokonaľovali a cizelovali a umožnili takmer všetkým tvorom božím rozpoznať, čo na tomto hrbatom svete im prospieva a čo škodí. Len človek sa vydal inou cestou, rozhodol sa, že predčí prírodu a vymyslel si spôsoby, ktorými chce jej dary znefunkčniť. Namiesto priameho styku s realitou zaviedol systém prostredníkov. Namiesto zdravej potravy z prírody konzumuje konzervy, polysacharidy a škrobové náhražky, namiesto priamej výmeny tovaru používa kovové kolieska a papieriky a namiesto priameho styku so svojím božím otcom a matkou prírodou chodí do honosných chrámov a počúva slová z úst ich samozvaných prostredníkov. To všetko mu zdeformovalo zmysly a znemožnilo rozoznať klamstvo od reality. Systém zástupných hodnôt vytvoril živnú pôdu pre podvodníkov každého druhu a zneužívanie viery v takýto systém rozdelilo ľudí na tých, čo ťahajú, a tých, ktorí sa na ich naivite priživujú. Nespravodlivosť na tejto zemi víťazí o to viac, o čo viac sme na tento systém odkázaní. Prežiť bez civilizačnej podpory je dnes pre tvora druhu Homo nemožné, takže je nútený prehĺtať jej zákernosti aj s navijakom a každú snahu vyhnúť sa jej dopadom spravidla draho zaplatí. Obchodníci so životom mu tvrdo zrátajú, že ich chcel pripraviť o maržu, úrok či palmáre…

Vyhnúť sa podvodom je takmer nemožné. Za tisícročia svojej existencie si prostredníci vybudovali fyzickú aj morálnu pevnosť, ktorá ich chráni pred hnevom tých, ktorých podviedli a okradli. Systém zákonov je nastavený tak, aby sa nevoľníci nielen báli, ale aj hanbili hnať ich k zodpovednosti. Vôbec im nevadí oháňať sa kresťanskou morálkou, aj keď ju denne porušujú. Nevadí im ani používanie slov ako „sloboda“ či „demokracia“, ba naopak, sú to pre nich nástroje na šírenie neslobody a útlaku. Nevadí im vodu kázať a víno piť, lebo do nevoľníkov už natrvalo zakódovali, že čo je dovolené bohovi, to nie je dovolené volovi. Chuť moci je opojná a s jedlom rastie…

Oddávna sa panovníci na celom svete snažili udržať plebs v nevedomosti. Kým ľudia nevedeli, že kráľ je pod honosným rúchom nahý, držali hubu a makali. V ostatnom čase sa ale objavil zdanlivo nebezpečný protivník: internet. Takmer každý sa môže dozvedieť takmer čokoľvek.  A tak do boja proti záplave informácií nastúpila relatívne nová zbraň: dezinformácia. Namiesto bránenia prístupu k neprístupným faktom zavalili verejný priestor takými, ktoré ich relativizujú, rozmazávajú, popierajú. Vznikol nový druh tvora: Troll. Za judášsky groš, či len tak z vlastnej ješitnosti a tvrdohlavosti, šíri nepravdu. A kým si pravda obuje topánky, hoax trikrát obehne zemeguľu…

Chcete poznať pravdu? Chcete vedieť, kto vás klame? Skúste sa, ak to ide, zbaviť prostredníka. Skúste sa namiesto počúvania slov, pozerania na pixely v televízore či čítania písmeniek na papieri či obrazovke, skúste sa dotyčnému pozrieť priamo do očí. Naša múdra matka nám nechala poslednú možnosť, ako odhaliť klamára. Prastarý pud sa nemýli. Skúste sa pozerať ľuďom do očí…